องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่2 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]1
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2567 ]15
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]8
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (สขร.) ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 [ 30 ม.ค. 2567 ]10
5 สรุปสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]8
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]11
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (สขร.) ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]27
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]44
9 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]39
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]41
11 ผลการ้จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 8 เม.ย. 2565 ]152
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]142
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]193
14 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2559 [ 16 พ.ย. 2559 ]547
15 รายงานผลการปฏิบัติงามตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2559 [ 16 พ.ย. 2559 ]499