องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่อบต.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
งานกองสวัสดิการสังคม
 
งานสังคมสงเคราะห์
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานบำบัดและพัฒนาสุขภาพจิต
งานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานฌาปนกิจสงเคราะห์
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ประมวลจริยธรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00031 CMtAEjOqSwLEweYxW [ 0 ] [ 0 ] adubpzzry [05-10-2021 09:11] ยังไม่มีคนตอบ
00030 สแกนลายนิ้วมือ บุรีรัมย์ [ 0 ] [ 0 ] ออลล์เว็บ [24-09-2021 15:08] ยังไม่มีคนตอบ
00029 สแกนลายนิ้วมือ บุรีรัมย์ [ 0 ] [ 0 ] ออลล์เว็บ [24-09-2021 15:08] ยังไม่มีคนตอบ
00028 สแกนลายนิ้วมือ โคราช [ 0 ] [ 0 ] ออลล์เว็บ [21-09-2021 17:01] ยังไม่มีคนตอบ
00027 รับทำเว็บไซต์ ชัยภูมิ [ 0 ] [ 0 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [20-09-2021 16:55] ยังไม่มีคนตอบ
00026 กฐินสามัคคี [ 0 ] [ 0 ] บุญ [18-09-2021 08:56] ยังไม่มีคนตอบ
00025 กฐินสามัคคี [ 0 ] [ 0 ] บุญ [18-09-2021 08:56] ยังไม่มีคนตอบ
00024 ไฟเบอร์ออฟติค ชัยภูมิ [ 0 ] [ 0 ] ออลล์เว็บ [18-09-2021 08:49] ยังไม่มีคนตอบ
00023 กล้องวงจรปิด นครราชสีมา [ 0 ] [ 0 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [17-09-2021 14:05] ยังไม่มีคนตอบ
00022 ตู้สาขาโทรศัพท์ Pabx สุรินทร์ [ 0 ] [ 0 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [16-09-2021 15:58] ยังไม่มีคนตอบ
00021 กล้องวงจรปิด นครราชสีมา [ 0 ] [ 0 ] sale [15-09-2021 09:56] ยังไม่มีคนตอบ
00020 ไถ่ชีวิตสัตว์ตัดกรรม [ 0 ] [ 0 ] มูลนิธิ [14-09-2021 13:28] ยังไม่มีคนตอบ
00019 อุปกรณ์ดับเพลิง นครราชสีมา [ 0 ] [ 0 ] saleman [13-09-2021 14:59] ยังไม่มีคนตอบ
00018 ขอเชิญร่วมบุญกฐินวัดแสงแก้วโพธิญาณ [ 0 ] [ 0 ] ร่วมบุญ [13-09-2021 10:18] ยังไม่มีคนตอบ
00017 ประตูรีโมท โคราช [ 0 ] [ 0 ] ตลาดเทคโนโลยี [08-09-2021 15:36] ยังไม่มีคนตอบ
00016 ไม้กั้นรถยนต์ โคราช [ 0 ] [ 0 ] ออลล์เว็บ [07-09-2021 09:57] ยังไม่มีคนตอบ
00015 ประตูรีโมท บุรีรัมย์ [ 0 ] [ 0 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [06-09-2021 11:54] ยังไม่มีคนตอบ
00014 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร [ 0 ] [ 0 ] นาคะเสถียร [06-09-2021 09:58] ยังไม่มีคนตอบ
00013 กล้องวงจรปิด นครราชสีมา [ 0 ] [ 0 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [04-09-2021 12:15] ยังไม่มีคนตอบ
00012 วัดพระบาทน้ำพุ [ 0 ] [ 0 ] คนไทยใจดี [04-09-2021 12:06] ยังไม่มีคนตอบ
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2
[ ตั้งคำถามใหม่ ]