องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลง [ 17 ก.ค. 2563 ]19
2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขปัญญา [ 13 พ.ค. 2563 ]15
3 รายงานผลการดำเนินการ [ 1 เม.ย. 2563 ]18
4 แนวทางการดำเนินการแก้ไข [ 11 ก.พ. 2563 ]16
5 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง [ 11 ก.พ. 2563 ]17
6 คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [ 4 ก.พ. 2563 ]18
7 หนังสือร้องเรื่อน เรื่อง กลิ่นเหม็นจากฟาร์มเป็ด [ 3 ก.พ. 2563 ]20
8 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบต.หนองขาม [ 21 ม.ค. 2563 ]18