องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 20 ม.ค. 2560 ]18
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) [ 19 ม.ค. 2560 ]19