องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
แผนพัฒนาสามปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) [ 18 ม.ค. 2560 ]17
2 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) [ 12 ม.ค. 2560 ]19
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) [ 4 ม.ค. 2560 ]17
4 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) [ 4 ม.ค. 2560 ]18