องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบยืมพัสดุ และครุภัณฑ์ [ 4 ม.ค. 2564 ]19
2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนพาณฺย์ [ 4 ม.ค. 2564 ]26
3 แบบคำขอถังขยะ [ 4 ม.ค. 2564 ]27
4 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 ม.ค. 2564 ]26
5 แบบคำร้องทั่วไป [ 4 ม.ค. 2564 ]27
6 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 4 ม.ค. 2564 ]26