องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]7
2 รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]20
3 รายงานติดตามผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]17
4 รายงานผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุภายในภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน [ 28 ต.ค. 2559 ]19