องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งแรก) [ 14 ส.ค. 2562 ]28
12 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]27
13 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]27
14 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]28
15 บันทึกรายงานการประชุมสภา ปี 59 [ 20 ธ.ค. 2559 ]26
16 บันทึรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ปี 59 [ 24 ส.ค. 2559 ]23
17 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปี ๒๕๕๙ [ 10 ส.ค. 2559 ]29
18 บันทึรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ปี 59 [ 25 ก.พ. 2559 ]20
 
|1หน้า 2