องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 / 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]8
2 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 / 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]7
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 / 2563 (ครั้งที่ 2) [ 31 ส.ค. 2563 ]8
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 / 2563 (ครั้งที่ 1) [ 14 ส.ค. 2563 ]7
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 / 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]7
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 / 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]7
7 รายงานการประชุมสภาฯ แบบม่ส่วนร่วมในการตรวจสอบ [ 20 ธ.ค. 2562 ]10
8 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 แปรญัตติ [ 2 ก.ย. 2562 ]19
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งที่ 2) [ 19 ส.ค. 2562 ]16
10 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]20
 
หน้า 1|2