องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


กิจกรรมรักษกความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ( Big Cleaning Day )


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมรักษกความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ( Big Cleaning Day ) ตามโครงการจังหวัดสะอาด โดยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับจิตอาสาตำบลหนองขาม กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) อสม.ตำบลหนองขา และประชาชนในพื้นที่  เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย และความเป็นระเบียบร้อยของชุมชน