องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


โครงการ “อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข”


เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับจิตอาสาตำบลหนองขาม ร่วม ดำเนินการจัดทำโครงการ “อำเภอ...จิตอสา  น้อมนำพาสังคมเป็นสุข”
โดยการพัฒนา ทำความสะอาด และล้างโบสถ์ ณ วัดศิริภูมิชัย บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5, 6, 11 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ