องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2562 ]16
62 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเด่นในชุมชน [ 4 ม.ค. 2562 ]19
63 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ม.ค. 2562 ]18
64 การทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 14 พ.ย. 2561 ]572
65 การทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 14 พ.ย. 2561 ]17
66 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]18
67 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]16
68 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้รับบริการของ อบต.หของขาม ปี 2561 [ 14 ต.ค. 2561 ]22
69 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]19
70 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 พ.ค. 2561 ]19
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9