องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 3 ธ.ค. 2563 ]77
2 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]37
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]45
4 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]59
5 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 10 มิ.ย. 2563 ]48
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2563 ]82
7 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อบต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]490
8 มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) [ 10 เม.ย. 2563 ]65
9 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ม.ค. 2563 ]38
10 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ม.ค. 2563 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6