องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
 


การจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 - 1630 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลหนองขาม ณ ป้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยนายสมนึก  เลี้ยงพรม  เป็นประทานในพิธี และกำนันตำบลหนองขาม  รองนายกฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พนักงาน ลูกจ้างส่วนตำบลหนองขาม ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และชาชนทั่วไปตำบลหนองขาม รวม  747  คน ให้เกียรติร่วมพิธีฯ